Środowiskowy Dom Samopomocy

W związku z podjętą uchwałą nr XLVII/642/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Rumia osoby zainteresowane ewentualnym uczestnictwem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z niżej wymienionymi pracownikami w celu zebrania informacji dla jakiej grupy osób dom ma powstać (typ domu i usług):

  1. Justyna Malinowska – starszy specjalista pracy socjalnej koordynator  – (58)  671 – 05 – 56 w. 16
  2. Anita Naumiuk – starszy specjalista pracy socjalnej koordynator – (58)  671 – 05 – 56 w. 16
  3. Sekretariat – (58) 671 – 05-56

W chwili obecnej prowadzona jest diagnoza zapotrzebowania na konkretne usługi Środowiskowego Domu Samopomocy.