Świadczenie usług pocztowych

           

DA.222.1.39.2017                                                                                                          

Rumia, dnia 10.10.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2018

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

sprostowanie do zapytania ofertowego

załącznik nr 1 poprawiony

Informacja o wyborze