Świadczenie usługi wykonania drobnych prac naprawczych

  DA.222.1.40.2017                                                                                                         

   Rumia, dnia 10.10.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:
świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w w 2018 r.

 

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 wersja poprawiona

informacja o wyborze