Terminy odbioru żywności POPŻ

Terminy odbioru żywności

dla osób zakwalifikowanych –

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020  współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Odbiór w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy
ul. Włókienniczej 14a zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

Styczeń
28.01.2021-29.01.2021     10.00-17.00
Luty
25.02.2021-26.02.2021    10.00-17.00
Marzec
25.03.2021-26.03.2021    10.00-17.00
Kwiecień
29.04.2021-30.04.2021    10.00-17.00
Maj
27.05.2021-28.05.2021    10.00-17.00  

W sytuacji braku możliwości odbioru paczki żywnościowej w w/w terminach należy indywidualnie umówić termin odbioru żywności  kontaktując się z jednym z poniższych numerów:

            1. P. Bogdan Formella    – 502-123-664

            2. P. Tadeusz Kniaziew  – 798-478-501

           3. Biuro ZHP                    – 58 671-08-44          

W sytuacji braku możliwości osobistego odbioru paczki żywnościowej należy pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę. W upoważnieniu należy wyraźnie wskazać z imienia i nazwiska kogo upoważniamy oraz wskazać przyczynę braku osobistego odbioru.