Tu uzyskasz pomoc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Sobieskiego 42
84-230 Rumia

tel. (58) 671-05-56

►tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania wszelkiej pomocy, uzyskasz wsparcie w sytuacji kryzysowej

►pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” w Twojej rodzinie

►weźmiesz udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Punkt Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego

ul. Młyńska 8

84-230 Rumia

tel. (58)736-10-94 wew. 891

►skorzystasz z bezpłatnej konsultacji psychologicznej

►weźmiesz udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

ul. Młyńska 8

84-230 Rumia

tel. (58) 736-10-93 wew. 890

►skorzystasz z bezpłatnej konsultacji psychologicznej

►skorzystasz z bezpłatnej konsultacji terapeutycznej

►skorzystasz z bezpłatnej konsultacji prawnej

Komisariat Policji w Rumi

ul. Derdowskiego 43
84-230 Rumia

tel. (58) 679- 67-22, 112, 997

►tu zgłoś się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ze strony osoby stosującej przemoc w rodzinie
►funkcjonariusz Policji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” w Twojej rodzinie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi

ul. Młyńska 8
84-230 Rumia

tel. (58) 679-65-46

Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi

ul. Abrahama 17
84-230 Rumia

tel. (58) 671-94-73

►tu możesz zgłosić problem nadużywania alkoholu w Twojej rodzinie
►członek Komisji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” w Twojej rodzinie

Klub Abstynenta Alfa

ul. Starowiejska 46
84-230 Rumia

tel. (58) 671-29-55

►prowadzi działalność profilaktyczną oraz pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie

ul. Kościuszki 2
84-200 Wejherowo

tel. (58) 736-37-84

►prowadzi: terapię dla osób współuzależnionych
►terapię dla osób doświadczających przemocy domowej
►terapię dla dorosłych dzieci alkoholików

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia

ul. M. Reja 2a
81-441 Gdynia

tel. (58) 621-61-35

►prowadzi: diagnostykę uzależnienia i współuzależnienia
►terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych
►terapię indywidualną i grupową dla osób z syndromem DDA

 

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia

tel. (58) 620-88-88

►prowadzi: konsultacje indywidualne, grupę psychoedukacyjną dla rodzin osób używających szkodliwie substancji psychoaktywnych, nadużywają korzystania z internetu, komputera i gier hazardowych

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

ul. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia

tel. (58) 354-68-64

►prowadzi: hostel dla ofiar przemocy w rodzinie w fazie ostrej przemocy, zagrożenia życia lub zdrowia
►konsultacje psychologiczne i prawne

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
 w Rodzinie

ul. M. Rataja 10

83 – 031 Rusocin
tel. (58)  691-19-36; 511-050-745

►prowadzi: hostel dla ofiar przemocy w rodzinie w fazie ostrej przemocy, zagrożenia życia lub zdrowia
►konsultacje psychologiczne i prawne

Rozmiar czcionki
Kontrast