Usługa konserwacji i naprawy sprzętu biurowego

DA.222.1.53.2017                                                                                                                                                                                                    Rumia,  dnia 08.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu biurowego w 2018 roku

 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze