Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

23.02. każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, którego obchody mają na celu upowszechnienie informacji, a także rozbudzenie społecznej świadomości na temat depresji, by osoby dotknięte tą chorobą ,zamiast stygmatów, mogły uzyskać zrozumienie i potrzebną specjalistyczną pomoc.

No właśnie… chorobą.

Depresja, podobnie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze funkcjonuje jako jednostka chorobowa i to nie byle jaka, ponieważ jak donosi WHO jest ona czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i główną przyczyną samobójstw. Jest ona związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu, które odpowiadają m.in. za nastrój, emocje a w konsekwencji tworzące się myśli i całe funkcjonowanie człowieka.

Wbrew powszechnym mitom, depresja nie jest chwilowym pogorszeniem nastroju, ale chorobą, która utrudnia lub uniemożliwia codzienne funkcjonowanie na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

Wśród charakterystycznych objawów depresji znajdują się:

  • obniżony/obojętny nastrój
  • smutek
  • brak energii
  • trata sprawności intelektualnej
  • pesymistyczne widzenie przyszłości
  • niska samoocena
  • brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność,
  • zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania)
  • zmniejszony/zwiększony apetyt

Jeżeli przynajmniej od dwóch tygodniu zauważasz u siebie smutek, ogólną niechęć bądź inne z wymienionych objawów, skorzystaj z pomocy.

Całodobowa Linia Wsparcia: 800 70 2222

Antydepresyjny Telefon Zaufania: 22 484 88 01

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni: 58 622 22 22

Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wehjerowie: 58 672 40 63


Ważne telefony – gdzie szukać pomocy? | Twarze depresji

Ważne telefony antydepresyjne | Forum Przeciw Depresji