„Za życiem” 4000+

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1860).
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody i można się o nie ubiegać w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Ustawa nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych w 2017 roku. Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Wymagane dokumenty:

  •  zaświadczenie lekarskie, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
  • zaświadczenie potwierdzające, iż matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu oraz że odbyła przynajmniej jedną wizytę w każdym trymestrze.
  • kserokopia aktu urodzenia dziecka.
  • dyspozycja wypłaty.
Dokumenty do pobrania:

druk_zaswiadczenia_o_pozostawaniu_pod_opieka_lekarska druk_zaswiadczenia_o_stanie_zdrowia_dziecka wniosek_o_ustalenie_prawa_do_jednorazowego_swiadczenia_w_ramach_ustawy_o_wsparciu_kobiet_w_ciazy_i_rodzin_za_zyciem

druk_zaswiadczenia_o_stanie_zdrowia_dziecka

druk_zaswiadczenia_o_pozostawaniu_pod_opieka_lekarska

Rozmiar czcionki
Kontrast