Zakup 10 komputerów stacjonarnych poleasingowych

DA.222.1.13.2017

Rumia,  dnia 11.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę zakupu 10 komputerów stacjonarnych poleasingowych (jednostek centralnych).

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego (doc)

SPROSTOWANIE  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O NR DA.222.1.13.2017

Treść zapytania ofertowego DA.222.1.13.2017 zmienia się w następujący sposób:

  1. treść zawartą w ust. 3 pkt 2 lit. a tiret 4: „należy wypełnić załącznik nr 1” wykreśla się,
  2. treść zawarta w ust. 8: „brak” otrzymuje brzmienie: „Wykonawca może przedstawić wyłącznie jedną ofertę”.

sprostowanie (PDF)[/read]

INFORMACJA O WYBORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w postępowaniu nr DA.222.1.13.2017 na usługę zakupu 10 komputerów stacjonarnych poleasingowych (jednostek centralnych), którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 000 EURO, została wybrana oferta przedstawiona przez Wykonawcę InterCom usługi informatyczno-szkoleniowe.

informacja o wyborze (PDF)

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w postępowaniu nr DA.222.1.13.2017 na usługę zakupu 10 komputerów stacjonarnych poleasingowych (jednostek centralnych), którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 000 EURO, wybór oferty został anulowany z powodu odstąpienia wybranego Wykonawcy od realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym oferty zostaną ponownie rozpatrzone.

informacja (PDF)

INFORMACJA O WYBORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w postępowaniu nr DA.222.1.13.2017 na usługę sprzedaży 10 komputerów stacjonarnych poleasingowych (jednostek centralnych), którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 000 EURO, po ponownym rozpatrzeniu ofert, w związku z odstąpieniem wybranego Wykonawcy od realizacji przedmiotu zamówienia, wybrana została kolejna najkorzystniejsza oferta pod względem bilansu ceny i pozostałych kryteriów tj. oferta przedstawiona przez Wykonawcę Polbit.com POLBIT BARTOSZ POLENDER.

informacja o wyborze z dnia 24-05-2017 r.