Zakup i sukcesywna dostawa druków akcydensowych

DA.222.1.5.2017

                                                                                                       Rumia,  dnia 09.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na zakup i sukcesywną dostawę druków akcydensowych w roku 2017 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 1 (doc)

załącznik nr 2- oferta cenowa (xls)

załącznik nr 3 cz 1- Wzory druków wewnętrznych 1-34 (doc)

załącznik nr 3 cz 2- Wzory druków wewnętrznych 35 (xls)

załącznik nr 4 cz 1- Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 (doc)

załącznik nr 4 cz 2- załącznik nr 2 do wzoru umowy (doc)

Sprostowanie do zapytania ofertowego (PDF) [/read]

INFORMACJA O WYBORZE (doc)