ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I NACZYŃ JEDNORAZOWYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

DA.222.1.7.2021

Rumia dnia 02.02.2021 r.

Na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1 r., ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego  i naczyń jednorazowych od  lutego 2021 r.  do dnia 31.12.2021 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.