ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WYKONANIA DROBNYCH PRAC NAPRAWCZYCH I KONSERWATORSKICH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

DA.222.1.48.2021                

Rumia, dnia 03.11.2021 r.                                                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.