Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi „opieki na odległość”

DA. 222.1.18.2022                                                                                         

Rumia,  dnia 04.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

dostawę urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” tzw. opasek bezpieczeństwa

wraz z usługą obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu dla mieszkańców Rumi w wieku 65 lat i więcej – w tym Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II)