ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WSPARCIA INFORMATYCZNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH I DORAŹNIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

DA.222.1.34.2022                                                            Rumia,  dnia 19.10.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi systemów dziedzinowych i doraźnie w sytuacjach awaryjnych od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.