Zapytanie ofertowe na usługę realizacji programu Fred goes Net

DA.222.1.83.2019                                                                                                           Rumia,  dnia, 16.10.2019  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę realizacji programu Fred goes Net, rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2