Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych

DA.222.1.30.2021                                                                                          

Rumia,  dnia 23.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę wynajmu siedmiu urządzeń wielofunkcyjnych

wraz z serwisem oraz systemem rozliczania drukowania i kopiowania,

systemem PaperCut  oraz udostępnieniem i prowadzeniem przez Wykonawcę, w oparciu o jego serwery, platformy internetowej do obsługi serwisowej urządzeń drukujących

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi