Zapytanie ofertowe – przewiezienie i ułożenie zbiorów składnicy akt

DA.222.1.74.2018                                                       

Rumia,  dnia 30.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na przewiezienie i ułożenie zbiorów składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze