Centrum Usług Społecznych Zagórze

Mieszkańcu ZAGÓRZA – ważna informacja dla Ciebie !!!

  • jeśli szukasz wsparcia psychologa, pedagoga
  • jeśli masz kłopoty wychowawcze ze swoim dzieckiem
  • jeśli potrzebujesz porady prawnika
  • jeśli chcesz nauczyć się zasad I pomocy oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi
  • jeśli chcesz poczuć się potrzebny i spróbować swoich  sił w wolontariacie

KONIECZNIE ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

nasi specjaliści NIEODPŁATNIE udzielą Ci pomocy

czekamy na Ciebie !

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

ul. Sabata 3

od poniedziałku do piątku 8:00 -15:00

Telefon  537–807-960

nasi partnerzy:

Projekt „Centrum Usług Społecznych Zagórze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT, przez Gminę Miejską Rumia/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Rozmiar czcionki
Kontrast