Usługa poradnictwa prawnego w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE”

DA.222.3.10.2018                                                                          

Rumia, dnia 18.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U.    z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z § 20 ust.2 pkt4 umowy o dofinansowanie Projektu ,,Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata   2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 23.06.2017r., oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 28.02.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 5a/2017, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na:

usługę poradnictwa prawnego w ramach projektu pn. ,,Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE” określonego we wniosku o dofinansowanie Nr RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata   2014 -2020,    Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1 „Aktywna integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Uczestników ww. Projektu  z terenu Rumia Zagórze zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej

  Rumia, dnia 06.04.2018 r.

SP.1100.03.2018

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA DZIAŁU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

(umowa na czas określony )

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 6 KWIETNIA 2018 ROKU

ogłoszenie o naborze

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo-handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla 1 osoby

DA.222.2.6.2018

Rumia,  dnia 28.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo – handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla jednego uczestnika projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – informacja o współfinansowaniu

Załącznik nr 4 – plakat

Załącznik nr 5 – wzór zaświadczenia i suplement

Załącznik nr 6 – Ankieta oceniająca

Załącznik nr 7 – karta ewidencyjna zajęć praktycznych

Załącznik nr 8a – papier firmowy kolor

Załącznik nr 8b – papier firmowy cz.-b.

Załącznik nr 9 – oświadczenie

Wzór umowy

Wzór umowy przetwarzanie danych

Informacja o wyborze oferty

Warsztaty z ekonomii społecznej dla uczestników Projektu – zapytanie ofertowe

Rumia, dnia 23.03.2018 r.

DA.222.2.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę organizacji i przeprowadzenia warsztatów z ekonomii społecznej dla uczestników dziesięcioosobowej grupy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- oferta

Załącznik nr 2- informacja o współfinansowaniu

Załącznik nr 3 a – wzór ologowanego papieru

Załącznik NR 3 b- wzór ologowanego papieru- czarno- biały

Załącznik nr 4- wzór zaświadczenia

Załącznik nr 5 – ankieta oceniająca

Załącznik nr 6 – plakat

Informacja o wyborze

 

Zmiany organizacyjne w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje:

Z UWAGI NA PRZENIESIENIE SIEDZIBY ZESPOŁU PRACY SOCJALNEJ nr 2 oraz ZESPOŁU ds. OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w dniach 15 – 21.03.2018r. pracownicy socjalni z tych Zespołów nie będą przyjmowali!!!!!

PROSIMY OSOBY ZAINTERESOWANE o KIEROWANIE PILNYCH SPRAW, WNIOSKÓW DO SEKRETARIATU W GŁÓWNEJ SIEDZIBIE MOPS RUMIA ul. ŚLUSARSKA 2.

ZA CZASOWE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

PRACOWNICY SOCJALNI z Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 oraz Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych od 22 marca 2017r. przyjmują w głównej siedzibie MOPS Rumia przy ul. Ślusarskiej 2 w pokojach: nr 3, 4, 5, 9, 10.

 

Pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze

Osoby, które chcą jeszcze wspomóc Rodzinę, która ucierpiała w pożarze 22 lutego br. informujemy, iż potrzebne obecnie jest jeszcze:

  1. Jedno biurko
  2. Telewizor
  3. Czajnik elektryczny
  4. Przybory do sprzątania  (tj. miotła, wiadro, mop, zmiotki, środki do czyszczenia)
  5. Pościel
  6. Ręczniki
  7. Koce
  8. Kołdry

Powyższe artykuły można dostarczyć do siedziby MOPS Rumia ul. Ślusarska 2, w godzinach 09.00 – 13.00.

Rozmiar czcionki
Kontrast