Paczki żywnościowe w ramach POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o dodatkowym terminie wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021.

Terminy wydań prezentują się następująco:

29 – 30.09.2022


Wydania odbędą się w godzinach 10.00 -17.00 przy ul. Włókienniczej 14a w Rumi.

Jednocześnie informujemy, że żywność będzie wydawana osobom zakwalifikowanym przez pracownika socjalnego MOPS w Rumi.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2023r.

Styczeń                     20-24.01.2023r.

Luty                          20-24.02.2023r.

Marzec                     20-24.03.2023r.

Kwiecień                  20-24.04.2023r

Maj                           19-24.05.2023r

Czerwiec                  20-24.06.2023r.

Lipiec                       20-24.07.2023r.

Sierpień                    21-24.08.2023r.

Wrzesień                  20-23.09.2023r.

Październik             20-24.10.2023r.

Listopad                   20-24.11.2023r.

Grudzień                  16-21.12.2023r.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2022 ROKU

Formy pomocy /
Miesiąc
I WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy/
II WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy, zasiłek stały/
STYCZEŃ 26-28/01/2022
LUTY 08-11/02/2022 22-25/02/2022
MARZEC 08-11/03/2022 22-25/03/2022
KWIECIEŃ 05-08/04/2022 22-27/04/2022
MAJ 05-10/05/2022 24-27/05/2022
CZERWIEC 07-10/06/2022 23-28/06/2022
LIPIEC 05-08/07/2022 25-28/07/2022
SIERPIEŃ 05-10/08/2022 24-29/08/2022
WRZESIEŃ 06-09/09/2022 23-28/09/2022
PAŹDZIERNIK 04-07/10/2022 24-27/10/2022
LISTOPAD 07-10/11/2022 23-28/11/2022
GRUDZIEŃ 05-08/12/2022 14-19/12/2022
21-23/12/2022 –R4

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/INSPEKTORA

  Rumia, dnia 20.09.2022 r.

ZSP.1100.06.2022

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA LUB INSPEKTORA

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 20 Września 2022 ROKU

REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

ZSP.1101.07.2022                                               Rumia, dnia 12.09.2022 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 2 ETATY

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony)

w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 12.09.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż nie świadczy usług tłumacza przysięgłego i nie tłumaczy dokumentacji medycznej.

Міський Центр Суспільної Допомоги в місті Румя повідомляє, що не надає послуг присяжного перекладача та не перекладає медичну документацію.

Sam PESEL nie wystarczy, do załatwienia wielu spraw, potrzebny jest profil zaufany!
PROFIL ZAUFANY – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.
• Do czego służy profil zaufany?

 1. W Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.
 2. W Internecie pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
  • Jak najprościej założyć profil zaufany?
 3. Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
 4. Podać adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wpisanie danych.
 5. Na podany adres e-mail przesłany zostanie login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.
  Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy instrukcje dotyczące pierwszego logowania dostępne na: https:// https://pz.gov.pl/pz/help
  Posiadając PESEL oraz profil zaufany można skorzystać z następujących usług:
  OPIEKA ZDROWOTNA
  dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz moje IKP (aplikacja w smartfonie). Na IKP znaleźć można elektroniczną e-receptę, e-skierowanie
  POMOC SOCJALNA
 6. Rodzice/opiekunowie posiadający pod opieką dzieci posiadający profil zaufany – mogą z wnioskować o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS:
 7. 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które mieszka w Polsce do ukończenia przez nie 18 lat (program Rodzina 500+),
 8. 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy RKO),
 9. 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski można składać od 1 lipca 2022 r. (program Dobry Start),
 10. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna –
  • Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.
  • Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy założony w Polsce.
  Szczegółowe informacje o tych świadczeniach dostępne są na stronie: https://www.zus.pl/
  PRACA / POMOC SPOŁECZNA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  Osoby posiadające profil zaufany mogą:
  • skorzystać z pomocy urzędu pracy w zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W tym celu powinny udać się do urzędu pracy lub samodzielnie zarejestrować się na stronie https://praca.gov.pl/
  • ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W tym celu powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych lub złożyć wniosek na stronie: https://wnioski.mpips.gov.pl/
  • założyć działalność gospodarczą – informacje oraz ułatwienia dot. możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne na stronie: https://biznes.gov.pl/ukraina
  Materiały szkoleniowe dla urzędników, dotyczące rejestracji obywatela Ukrainy o statusie cudzoziemca „UKR są dostępne po zalogowaniu na: https://szkolenia.obywatel.gov.pl/mod/folder/view.php?id=11 –

• Co to jest Diia.pl i do czego służy:
to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę
polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
• Przepisy regulujące Diia.pl:
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w
których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości
obywatela Ukrainy.
– Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego.
• Co daje użytkownikom Diia.pl:
– jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień
lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
– spełnia rolę dokumentu pobytowego.
– wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.
– pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.


• Kto może korzystać z Diia.pl:
Każda osoba, która:
– przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
– ma nadany numer PESEL,
– ma aktywny profil zaufany.
• Gdzie można uzyskać profil zaufany:
w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.
Jak aktywować aplikację Diia.pl?
– w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu zaufanego,
– jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
– powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
– zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
– aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
– jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Rozmiar czcionki
Kontrast