Specjaliści

Punkt Konsultacyjny przy ul. Młyńskiej 8 w Rumi jest nastawiony na niesienie  specjalistycznej pomocy osobom zmagającym się z problemem uzależnienia oraz ich najbliższych, a także osobom doświadczającym przemocy domowej. Działalność specjalistów Punktu jest ukierunkowana na zdiagnozowanie problemów klienta, zaplanowanie pomocy, udzielanie wsparcia, a także prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej. Oferujemy wsparcie w postaci konsultacji psychologicznych, konsultacji terapeutycznych oraz porad prawnych. Ze wsparcia psychologicznego mogą również skorzystać osoby, które mierzą się z trudną sytuacją życiową niezwiązaną z tematem uzależnienia lub przemocy w rodzinie.

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Magdalena Gadzina: Inspektor – Koordynator Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Odpowiada za obsługę PK w zakresie organizacyno-technicznym, realizację, monitoring i aktualizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Arleta Kruszyńska: Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, członek zespołu interdyscyplinarnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami, a także osobami z syndromem DDA oraz DDD. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilkanaście lat w szpitalu psychiatrycznym na oddziałach psychiatrycznych, na oddziale detoksykacji alkoholowej, oddziale leczenia uzależnienia od alkoholu, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poraniach Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Posiada również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach realizowania projektu z UE, a także doświadczenie w pracy z seniorami, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną i wsparciem psychologicznym. Aktualnie realizuje 4-letnie studia podyplomowe na kierunku Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Uniwersytetu SWPS.

Klaudia Łazuka: Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, psycholog Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, w trakcie studiów podyplomowych z psychologii uzależnień na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Odbyła staż w Hospicjum im. Ojca Pio w Pucku i kontynuuje współpracę w placówce jako psycholog zarówno w Hospicjum domowym jak i stacjonarnym, wspierając rodziny i pacjentów.

Grzegorz Bierć: Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Prawa i Administracji, świadczy usługi prawne w punkcie w zakresie m. in.  prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy, uzależnień itp. Wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku na stanowisku konsultant prawnik. Współpracuje w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej.

Ewa Frymark: radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej. Świadczy usługi prawne w punkcie konsultacyjnym w formie porad prawnych zakresie m.in. prawa rodzinnego, cywilnego, prawa pracy.

Przemysław Olczak: psychotraumatolog, pedagog, neuroterapeuta Biofeedback. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wieloletni psycholog w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi. Od wielu lat związany z pieczą zastępczą.

W celu umówienia konsultacji psychologicznej, terapeutycznej lub porady prawnej prosimy o kontakt na numer: 58 736-10-93

Rozmiar czcionki
Kontrast