Akcje Społeczne

Akcja Biała Wstążka


Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu
walkę z przemocą wobec kobiet.

Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tyś. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet  to 25 listopada –  Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet , który  upamiętnia dzień zamordowania działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia upamiętnia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Od roku 2020 Gmina Rumia przyłączyła się do Międzynarodowej kampanii „Biała wstążka”. Inicjatorem akcji jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kampania będzie kontynuowana w kolejnych latach.

************

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży


Światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Dołącz do kampanii 19 dni w 2020 roku! Razem z nami buduj świat wolny
od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Kampania 19 dni 2020 – czas start

Dołączcie do ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci
i młodzieży! Razem z nami buduj bezpieczny świat, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka. W ramach kampanii partnerzy przygotowują w swoim środowisku lokalnym wydarzenia, których celem jest kształtowanie świadomych postaw wobec przemocy. Zgłaszające się do udziału w kampanii placówki, instytucje, organizacje pozarządowe przygotowują działania edukacyjne i profilaktyczne, którym motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników
i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Formuła wydarzeń może mieć dowolny charakter (warsztaty, konkursy, wystawy, pogadanki). W celu ich przeprowadzenia uczestnicy kampanii mogą nawiązywać lokalną współpracę
i razem z innymi podmiotami działać na rzecz budowania świata bez przemocy.

Działania kampanii rozgrywają się od 1 do 19 listopada 2020 r.  W tym czasie uczestnicy kampanii mogą przeprowadzić dowolną liczbę wydarzeń.
Od roku 2020 po raz pierwszy na terenie Gminy Rumia Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zainicjował tę akcję. Do uczestnictwa w akcji mogą przyłączyć się wszystkie placówki edukacyjne tj. przedszkola i szkoły.

Rozmiar czcionki
Kontrast