Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

 

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy:

Fizycznanaruszenie nietykalności fizycznej np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi.

Psychicznanaruszenie godności osobistej, np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje.

Seksualna – naruszenie intymności, np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych.

Ekonomicznanaruszenie własności, np. gdy ktoś celowo niszczy Twoją własność, pozbawia środków do przeżycia, okrada.

Zaniedbanienaruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np.: gdy ktoś nie daje Ci  środków na utrzymanie, pozbawia jedzenia, ubrania, schronienia, nie udziela pomocy w chorobie.

Rozmiar czcionki
Kontrast