Archiwum kategorii: Aktualności

OGŁOSZENIE NA USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS, NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI, W MIEJSCU ZAMIESZKANIA ŚWIADCZENIOBIORCY

ZAMAWIAJĄCY

GMINA MIEJSKA RUMIA – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZNAK SPRAWY: DA.221.7.20227

ogłoszenie o zamówieniu na:

USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  ,,USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI, NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI, W MIEJSCU ZAMIESZKANIA ŚWIADCZENIOBIORCY”

OGŁOSZENIE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY

GMINA MIEJSKA RUMIA – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZNAK SPRAWY: DA.221.5.2022

ogłoszenie o zamówieniu na:

USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  ,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, w tym roku, również postanowił włączyć się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, dlatego we współpracy z rumskimi szkołami:  Szkołą Podstawową Nr 9 i Podstawową Ekologiczną Szkołą Społeczną przeprowadzono akcję promującą ten dzień przy pomocy plakatów. Plakaty, które wykonali uczniowie z pomocą nauczycieli, zostały  rozwieszone w najbardziej uczęszczanych miejscach miasta (szkołach przedszkolach, przychodniach, bibliotekach …). Rozwieszono ich ponad 30. Do naszych działań włączyła się  również Szkoła Podstawowa Nr 10. Uczniowie „10” i „Ekologa” oprócz plakatów przygotowali dla osób niepełnosprawnych kolorowe kartki z życzeniami. Kartki zostały przekazane mieszkańcom  Willi „Senior”,   Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjnego „Salubre”, podopiecznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi  i wywołały  wiele radości i uśmiechów na twarzy. Dodatkowo , uczniowie klasy pierwszej w SP 10, pod opieką Pani Natalii Pol podczas zajęć dowiedziała się, Jak pomagać osobom niepełnosprawnym i przygotowała gazetkę. Plakaty umieszczone zostały również na Facebook-u, gdzie są rozpowszechniane i zyskują bardzo pozytywny oddźwięk.

Brawo dla Wszystkich, którzy włączyli się we wspólne działania!!! Ich efekty przybliżą zamieszczone zdjęcia.

Na ręce dyrektorów szkół Pani Beaty Kędzierskiej (SP10), Pani Ewie Hołowni (Ekolog) i Pana Daniela Hadama (SP9) oraz  Pani Moniki Bukowskiej (Ekolog), składamy podziękowania dla uczniów i nauczycieli, którzy tak aktywnie włączyli się w zainicjowane przez nas działania.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przygotowała: Iwona Czachorowska

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POŚREDNICTWA FINANSOWEGO POLEGAJĄCĄ NA WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

DA.222.1.37.2022                                                                                                        Rumia,  dnia 29.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust. pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zaprasza do składania ofert na usługę pośrednictwa finansowego polegającą na wypłacie świadczeń pieniężnych dla Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH W ZAKRESIE SPRAWIENIA POGRZEBU ZMARŁYM, KTÓRYCH POCHOWANIE ZLECA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

DA.222.1.53.2022                                                                                                            Rumia,  dnia 23.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZADAŃ PRZYPISANYCH INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH W 2023 ROKU

DA.222.1.51.2022                             

                       Rumia,  dnia 17.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na: świadczenie kompleksowej usługi związanej z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych w 2023 roku zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Zbiórka darów dla osób bezdomnych

Zbiórka darów dla osób bezdomnych

W związku z przypadającym 17.10.2022 r. Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi mieli przyjemność być inicjatorem zbiórki dla osób bezdomnych z terenu Rumi.

Do końca października dzięki zorganizowanej zbiórce udało się zebrać: ciepłe skarpety, podkoszulki, slipki, kosmetyki min: szczoteczki i pasty do mycia zębów, maszynki i pianki do golenia, żele pod prysznic, gąbki, patyczki do uszu.

Karton z darami został udekorowany rysunkami dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Dziadka Lisieckiego za co również bardzo dziękujemy.

Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane do Łaźni „Boża Przystań” przy ul. Abrahama (obok Straży Miejskie) gdzie w każdą środę oraz sobotę w godz. 8:00 – 12:00 osoby bezdomne mogą umyć się, zmienić ubranie na czyste, skorzystać z możliwości opatrzenia drobnych ran, ale także napić się herbaty.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się z akcję i cieszymy się, że również i my mogliśmy dołożyć naszą cegiełkę „dobra”.

Przygotowała: Agata Jażdżewska

POPŻ 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 PLUS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się nowe wytyczne dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.– Podprogram 2021 PLUS

O rozpoczęciu kwalifikacji Beneficjentów do kolejnego Podprogramu będziemy informować na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje:

Podprogram 2021 Plus – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)