WSPIERAMY ICH CODZIENNOŚĆ

„Wspieramy ich codzienność”

Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi uczestniczą w realizacji projektu pt. „Wspieramy ich codzienność”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Zadania przewidziane do realizacji obejmują w szczególności:

– prace adaptacyjne budynku, w którym powstanie 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach Specjalistycznego Domu Samopomocy, placówka będzie otwarta 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie, zatrudnienie znajdzie wykwalifikowana kadra specjalistów i opiekunów, rolą MOPS w Rumi będzie umożliwienie dostępu do zajęć kulturalnych oraz pomoc w procesie rekrutacji do projektu,

– poprawę oraz zwiększenie ilości usług realizowanych w ramach Dziennego Domu Pobytu, zatrudnienie dodatkowych specjalistów oraz zwiększenie do 30 osób, liczby miejsc w placówce,

– zwiększenia dostępu do usług opiekuńczych dla  70 mieszkańców.

Dodatkowo projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów, którzy objęci zostaną szkoleniami np. – opieki nad osobą niesamodzielną, układaniem diet dla osób starszych i chorych.

Realizację zadania wesprą wolontariusze, którzy aktywizować będą uczestników w czynnościach terapeutycznych i procesie integracji.

Projekt zakończy się 30.06.2023 r. Rekrutacja do projektu jest otwarta.

Dofinansowanie z UE wynosi 2 164 886,36 PLN

„Wspieramy ich codzienność” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Działania skierowane są do osób dorosłych o różnym stopniu niesamodzielności, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów.

W jego ramach przewiduje się:

  1. utworzenie Specjalistycznego Domu Samopomocy dla max. 20 uczestników, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej na rzecz osób z kryzysami psychicznymi, który pełnić będzie rolę ośrodka dziennego wsparcia dla osób dorosłych, przewlekle chorujących psychicznie, zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego,
  2. udzielenie wsparcia w ramach prowadzonego Domu Dziennego Pobytu dla max. 30 mieszkańców Miasta Rumi powyżej 60 roku życia,
  3. organizowanie i świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Gminą Miejską Rumia, w Rumi.

Projekt realizowany będzie Centrum Pomocowym Caritas im. św. s. Faustyny przy ul. ks. Gierosa 8 w Rumi.

Szczegółowy regulamin rekrutacji do projektu oraz niezbędne formularze znajdują się na stronach:

https://www.caritas.gda.pl/wspieramy-ich-codziennosc/

mops.rumia.pl w zakładce Projekty

lub w biurze projektu przy ul. ks. Gierosa 8 w Rumi.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

pod nr telefonu +48 795 419 671

lub na adres e-mail:wspieramy@caritas.gda.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast