Prawne ABC

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245&min=1

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

link: https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/krajowy_program/krajowy-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020.pdf

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

link:  http://bip.rumia.pl/Article/get/id,25693.html

 

Uchwała nr XXVI/276/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

link: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/3179/akt.pdf

 

Zarządzenie Nr 1067/109/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Rumia

link: http://bip.rumia.pl/Article/get/id,30656.html

Rozmiar czcionki
Kontrast