Tu uzyskasz pomoc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

tel. (58) 671-05-56

►tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy, skorzystasz z bezpłatnej konsultacji psychologicznej i porady prawnej; weźmiesz udział
w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

►pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie

 

Komisariat Policji w Rumi

ul. Derdowskiego 43, 84-230 Rumia

tel. (58) 679- 67-22, 112, 997

►tu zgłoś się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ze strony osoby stosującej przemoc
w rodzinie,

►funkcjonariusz Policji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi

ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

tel. (58) 679-65-46

Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi

ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia

tel. (58) 671-94-73

►tu możesz zgłosić problem nadużywania alkoholu
w Twojej rodzinie

►członek Komisji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie

 

Klub Abstynenta Alfa

ul. Starowiejska 46, 84-230 Rumia

tel. (58) 671-29-55

►prowadzi działalność profilaktyczną oraz pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu

 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie

ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 736-37-84

►prowadzi: terapię dla osób współuzależnionych

►terapię dla osób doświadczających przemocy domowej

►terapię dla dorosłych dzieci alkoholików

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. M. Reja 2a, 81-441 Gdynia

tel. (58) 621-61-35

►prowadzi: diagnostykę uzależnienia i współuzależnienia

►terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych

►terapię indywidualną i grupową dla osób z syndromem DDA

 

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia

tel. (58) 620-88-88

prowadzi: konsultacje indywidualne, grupę psychoedukacyjną dla rodzin osób używających szkodliwie substancji psychoaktywnych, nadużywają korzystania z internetu, komputera i gier hazardowych  

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia

tel. 58 354-68-64

►prowadzi: hostel dla ofiar przemocy w rodzinie w fazie ostrej przemocy, zagrożenia życia lub zdrowia

►konsultacje psychologiczne i prawne

Rozmiar czcionki
Kontrast