Archiwum kategorii: Wzmocnij siebie

Grupa samopomocy dla osób doświadczających przemocy

Grupa samopomocy dla osób doświadczających przemocy

„Przyjdź po-MOC”

            Spotkania przeznaczone są dla osób doświadczających przemocy domowej. Uczestnicy mają możliwość poznania ludzi, którzy są połączeni wspólnymi problemami oraz chcą szukać sposobów ich rozwiązywania. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi rozterkami i radościami, aktywizować się społecznie np. poprzez wysłuchanie oraz podzielenie się swoimi historiami. Podczas grup będzie można również spotkać się ze specjalistami dzięki czemu uczestnicy otrzymają możliwość zdobycia wiedzy
i umiejętności radzenia sobie z problemami.

Spotkania mają na celu zmniejszenie osamotnienia i poczucia winy za sytuacje w domu. Są też obszarem nawiązywania relacji, rozwoju zainteresowań i poszerzania perspektyw światopoglądowej.

Spotkania mają formę grupy samopomocowej pod opieką psychologa. Harmonogram i informacje dotyczące spotkań otwartych  u pracowników socjalnych  i członków ZI.

Szczegółowych informacji dotyczących  funkcjonowania grupy udziela Psycholog Paweł Piotr Chrzan MOPS Rumia, ul. Starowiejska 46, tel. 58, 672-16-61 .

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych, czyli – indywidualne konsultacje z psychologiem

–  z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby uwikłane w przemoc domową,

– podstawowym celem jest poprawa jakości życia osób uwikłanych w przemoc domową,

– konsultacje prowadzone są w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, podstawowa filozofia oraz założenia obejmują trzy stwierdzenia:

  • jeśli coś działa – rób tego więcej,
  • jeśli coś nie działa – zacznij robić coś innego,
  • jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj.
Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

–  spotkania grupy wsparcia przeznaczone są dla osób doświadczających przemocy domowej,

– uczestnicy mają możliwość poznać innych borykających się z podobnymi problemami oraz uzyskać wsparcie emocjonalne,

– w programie spotkań są dyskusje, dzielenie się doświadczeniami, rozmowy
o uczuciach, przyswajanie przydatnej wiedzy czy umiejętności,

– głównym celem spotkań jest podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy
w rodzinie poprzez wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

 

Aby umówić się do psychologa zadzwoń:
psycholog Paweł Chrzan:
tel. (58) 672-16-61