Specjaliści

Punkt Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego przy ul. Młyńskiej 8 świadczy usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w postaci prowadzenia procedury Niebieskie Karty, oraz wsparcia psychologicznego w formie konsultacji i grupy samopomocowej dla osób dotkniętych przemocą ze strony najbliższych. Ofertę wsparcia psychologicznego kierujemy również do osób przechodzących przez kryzysy życiowe niezwiązane z doświadczeniem przemocy.

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Lidia Andraszak: Wieloletni sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działająca z ramienia MOPS w Rumi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji US w Szczecinie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Odpowiada za organizacje pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, kontakt z klientami MOPS oraz członkami grup roboczych powoływanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”  w związku z której prowadzeniem ukończyła liczne szkolenia i kursy.

Tel: 58 736-10-94

Oskar Mroczkowski: Absolwent psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, psycholog MOPS w Rumi, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Praktykę zawodową nabywał w Centrum Psychiatrii w Prabutach oraz placówkach oświatowych. W pracy zajmuje się przede wszystkim wsparciem osób doznających przemocy w formie indywidualnych konsultacji oraz grup samopomocowych, a także działaniami w związku z prewencją przemocy w zakresie procedur Niebieskie Karty. Pracę opiera w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz zasadach Porozumienia Bez Przemocy.

Tel: 515-078-622

Rozmiar czcionki
Kontrast