Szkoła dla Rodziców

„Szkoła dla Rodziców”

Jednym z działań Zespołu Poradnictwa Rodzinnego jest realizacja warsztatów grupowych dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”.

Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i współpracować.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Głównym celem spotkań „Szkoły dla Rodziców” jest poszerzenie umiejętności rodziców i ich wiedzy na temat skutecznych metod wychowawczych, przyczyniających się do polepszenia relacji rodzic – dziecko, a tym samym zmniejszenia niepożądanych zachowań ich dzieci. Spotkania mają charakter psychoedukacyjny.

Program bazuje na cyklu książek A. Faber E. Mazlish, “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”.

Szkoła dla Rodziców  uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Zajęcia obejmują 12 spotkań odbywających się co tydzień. Prowadzone są przez osoby z wieloletnim doświadczeniem: przez psychologa i pedagoga.

Refleksje uczestników: 

„Szkoła dla Rodziców jest znakomitą okazją do poznania wartościowych ludzi”

„Jak dotąd bycie matką jest moim najtrudniejszym zadaniem w życiu,po szkole jest trochę łatwiej.”

„Szkoła dla Rodziców otworzyła mi oczy jak wiele nieświadomych błędów popełniłam.”

„Podczas prowadzonych zajęć „nagle” dochodzi do ciebie, że nie tylko Ty jesteś z tymi problemami na świecie”

„Dzięki szkole po moim Dziecku widać efekty zmiany na lepsze”

Rozmiar czcionki
Kontrast