Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

INFORMACJA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. REALIZOWANA BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

DODATEK GAZOWY (refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku)

Komu przysługuje dodatek gazowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Wpis do CEEB.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Kryterium dochodowe.

Warunkiem otrzymania dodatku gazowego jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Jaka jest wysokość dodatku?

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.
Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT oraz dowód opłacenia faktury VAT.

WAŻNE!

Wnioskodawcą może być jedynie osoba, która podpisała umowę na dostawę paliwa gazowego oraz na którą wystawiona jest faktura VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Gdzie mogę złożyć wniosek? 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Klubie Integracji Społecznej, ul. Sabata 3 – pokój 203 (2 piętro) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Godziny pracy placówki:

Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 16.30

Wtorek od godz. 8.00 do 11.00

Czwartek od godz. 8.00 do 13.00

Od kiedy można składać wnioski?

Od 1 lutego 2023 r.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Do 29 lutego 2024 r.

Kontakt

Telefoniczny: 516 415 679,  58 671 05 56 wew. 877

Gdzie mogę znaleźć wszystkie informacje w sprawie CEEB?

Na stronie internetowej: https://eko.rumia.eu/p/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-1

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2023

Styczeń                     20-24.01.2023r.

Luty                          20-24.02.2023r.

Marzec                     20-24.03.2023r.

Kwiecień                  20-24.04.2023r

Maj                           19-24.05.2023r

Czerwiec                  20-24.06.2023r.

Lipiec                       20-24.07.2023r.

Sierpień                    21-24.08.2023r.

Wrzesień                  20-23.09.2023r.

Październik             20-24.10.2023r.

Listopad                   20-24.11.2023r.

Grudzień                  16-21.12.2023r.

Zmiana organizacji pracy w sprawach o dodatek węglowy i inne źródła ciepła, w budynku Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata 3

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY ORAZ WNIOSKÓW O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

PONIEDZIAŁEK                             9:00 – 16:30

WTOREK                                            8:00 – 11:00

ŚRODA                      DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

CZWARTEK                                      8:00 – 13:00

PIĄTEK                     DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2023r.

Styczeń                     20-24.01.2023r.

Luty                          20-24.02.2023r.

Marzec                     20-24.03.2023r.

Kwiecień                  20-24.04.2023r

Maj                           19-24.05.2023r

Czerwiec                  20-24.06.2023r.

Lipiec                       20-24.07.2023r.

Sierpień                    21-24.08.2023r.

Wrzesień                  20-23.09.2023r.

Październik             20-24.10.2023r.

Listopad                   20-24.11.2023r.

Grudzień                  16-21.12.2023r.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W DNIACH 01-09-2022 r. i 12-09-2022 r.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż 1 września 2022 r. i 12 września 2022 r. są dniami pracy wewnętrznej.

Prosimy o korzystanie z następujących kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html), Emp@tia

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w:

  • Klubie Integracji Społecznej, ul. Sabata 3, świetlica na parterze budynku
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP.

Numer kontaktowy do pracownika realizującego dodatek węglowy 516-415-679, sekretariat 58 671-05-56 wewn. 800.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNI0SKÓW O DODATEK WĘGLOWY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, UL. SABATA 3:

PONIEDZIAŁEK                 9:00 – 16:30

WTOREK                             8:00 – 13:00

ŚRODA                                 8:00 – 13:00

CZWARTEK                        8:00 – 13:00

PIĄTEK                                 8:00 – 13:00