Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2023r.

Styczeń                     20-24.01.2023r.

Luty                          20-24.02.2023r.

Marzec                     20-24.03.2023r.

Kwiecień                  20-24.04.2023r

Maj                           19-24.05.2023r

Czerwiec                  20-24.06.2023r.

Lipiec                       20-24.07.2023r.

Sierpień                    21-24.08.2023r.

Wrzesień                  20-23.09.2023r.

Październik             20-24.10.2023r.

Listopad                   20-24.11.2023r.

Grudzień                  16-21.12.2023r.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W DNIACH 01-09-2022 r. i 12-09-2022 r.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż 1 września 2022 r. i 12 września 2022 r. są dniami pracy wewnętrznej.

Prosimy o korzystanie z następujących kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html), Emp@tia

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w:

  • Klubie Integracji Społecznej, ul. Sabata 3, świetlica na parterze budynku
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP.

Numer kontaktowy do pracownika realizującego dodatek węglowy 516-415-679, sekretariat 58 671-05-56 wewn. 800.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNI0SKÓW O DODATEK WĘGLOWY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, UL. SABATA 3:

PONIEDZIAŁEK                 9:00 – 16:30

WTOREK                             8:00 – 13:00

ŚRODA                                 8:00 – 13:00

CZWARTEK                        8:00 – 13:00

PIĄTEK                                 8:00 – 13:00

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZY UL. ABRAHAMA 17

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK            10:00 – 17:00

WTOREK                         8:00 -13:00

ŚRODA                             DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

CZWARTEK                    8:00 -13:00    

PIĄTEK                            8:00 – 13:00

Zmiana organizacji pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO INFORMUJE, IŻ OD DNIA 01-03-2022 r. NASTĘPUJE BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW PRZY ZACHOWANIU OBOSTRZEŃ SANITARNYCH ( DEZYNFEKCJA I MASECZKA )

OBSŁUGA DODATKU OSŁONOWEGO      POKÓJ NR 1

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH  
ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH       POKÓJ NR 3


ZMIANA ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZY UL. ABRAHAMA 17

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 , informujemy, że od 21 stycznia 2022 r. do odwołania, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pracuje w trybie wewnętrznym i profilaktycznie zostaje zamknięty dla dostępu Interesantów.

Prosimy o korzystanie z następujących kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html), Emp@tia

telefonicznie pod numerem telefonu: 58 679 47 50

■ poprzez pozostawienie dokumentów w skrzynce umieszczonej wewnątrz budynku przy ul. Abrahama 17.

W przypadku konieczności stawiennictwa osobistego, pracownicy działu będą kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW PROGRAMU „RODZINA 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do świadczeń wychowawczych ( 500 +) na okres świadczeniowy 2021/2022.

Wypłata świadczeń wychowawczych, do których prawo zostało ustalone przed styczniem 2022 r., realizowana jest przez samorządy na dotychczasowych zasadach.