Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Transport na szczepienia przeciwko COVID-19


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi przypomina, iż w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 i organizacją transportu do punktu szczepień dla:

osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w/ schorzeniami;

– osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

czynna jest infolinia pod nr 505 172 196 w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze.

Wszystkie informacje można uzyskać wyłącznie dzwoniąc na podany wyżej numer infolinii.

Osoby leżące, które są niezdolne do samodzielnego poruszania się, powinny skorzystać z możliwości mobilnego zaszczepienia się. Pomoc w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 989 (bezpłatna i całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień).Zapytanie ofertowe na realizację usług pedagogicznych w ramach Projektu CUS Zagórze

DA.222.2.3.2021

                                                                                           Rumia, dnia 08.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług pedagogicznych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze określonego, we wniosku o dofinansowanie Projektu NR RPPM.06.02.01-22-0012/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.2. „Usługi społeczne” Poddziałanie 6.2.1 „Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Uczestników ww. Projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin z terenu Rumia Zagórze (w tym osób niesamodzielnych).

Oznaczenie CPV

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,

85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Szczepienia w Gminie Rumia

Szczepienia w gminie Rumia (gmina miejska) stan na dzień 28.09.2021 r.

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką – 27 918  (wzrost od 20.09 o 144 os.)

Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych – 26 978 (wzrost od 20.09 o 224 os.)

Liczba mieszkańców – 49 536

Procent zaszczepionych min. 1 dawką – 56,3 % (wzrost o 0,3 %)

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych – 54,5 %  (wzrost o 0,5 %)

Miejsce w rankingu ogólnopolskim – 189

Miejsce w rankingu województwa – 17

Miejsce w rankingu powiatu – 1

  Przedział wiekowy   Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 1 723 (wzrost od 20.09. o 28 os.)
20-39 7 583 (wzrost od 20.09 o 83 os.)
40-59 9 026 (wzrost od 20.09 o 42 os.)
60-69 5 064 (wzrost od 20.09. o 17 os.)
70+ 4 522 (wzrost od 20.09 o 4 os.)

Przyrost mieszkańców w pełni zaszczepionych

Dane do konkursu „Rosnąca odporność”

Gmina Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką Przyrost pacjentów w pełni zaszczepionych od dnia 01.08.2021 Miejsce w konkursie
Rumia 54,5 5,1 8
Reda   51,8 4,9 10
Wejherowo (m)   51,2 5,4 7
Wejherowo (w)   44,4 5,9 4
Choczewo   45,0 5,7 6
Szemud   43,0 5,7 5
Gniewino   41,6 8,7 1
Luzino   40,4 6,5 2
Łęczyce   38,1 6,1 3
Linia   35,6 5,0 9

Sporządziła: Gabriela Konarzewska

Akcja szczepienia przeciwko COVID-19 bez rejestracji

W najbliższą sobotę (2 października) w godzinach 13:00-18:00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi będzie można przyjąć szczepionkę firmy Pfizer lub Johnson & Johnson. Obecność lekarzy umożliwi również szczepienia dzieci powyżej 12. roku życia. Nie trzeba się rejestrować.

Podczas akcji można się zaszczepić pierwszą i drugą dawką Pfizera oraz pojedynczą dawką Johnson & Johnson. Szczepienie trzecią dawką jest możliwe w przypadku osób w wieku 50+, po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia, a także osób z tzw. grupy 0 oraz osób z niską odpornością.

Link do strony UM:

http:// https://rumia.eu/akcja-szczepienia-przeciw-covid-19-bez-rejestracji

Szczepienia w Gminie Rumia

Szczepienia w gminie Rumia (gmina miejska) stan na dzień 20.09.2021 r.

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką – 27 774  (wzrost od 03.09 o 489 os.)

Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych – 26 754 (wzrost od 03.09 o 617 os.)

Liczba mieszkańców – 49 536

Procent zaszczepionych min. 1 dawką – 56 % (wzrost o 0,9 %)

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych – 54 %  (wzrost o 1,2 %)

Miejsce w rankingu ogólnopolskim – 189

Miejsce w rankingu województwa – 18

Miejsce w rankingu powiatu – 1

  Przedział wiekowy   Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 1 695 (wzrost od 03.09. o 70 os.)
20-39 7 500 (wzrost od 03.09 o 184 os.)
40-59 8 984 (wzrost od 03.09 o 47 os.)
60-69 5 047 (wzrost od 03.09. o 42 os.)
70+ 4 518 (wzrost od 03.09 o 26 os.)

Przyrost mieszkańców w pełni zaszczepionych

Dane do konkursu „Rosnąca odporność”

Gmina Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką Przyrost pacjentów w pełni zaszczepionych od dnia 01.08.2021 Miejsce w konkursie
Rumia 54 4,6 9
Reda   51,4 4,4 10
Wejherowo (m)   50,8 4,9 7
Wejherowo (w)   43,9 5,4 4
Choczewo   44,6 5,2 6
Szemud   42,5 5,2 5
Gniewino   41,1 8,2 1
Luzino   39,9 6,0 2
Łęczyce   37,7 5,8 3
Linia   35,4 4,8 8

Sporządziła: Gabriela Konarzewska

Praca dla Pedagoga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi  wraz z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu poszukują PEDAGOGA do realizacji zadań w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE”

  • forma współpracy : umowa – zlecenie z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu
  • miejsce pracy – Rumia
  • wymiar czasu pracy: około 15 godzin w tygodniu
  • zadania: prowadzenie warsztatów i szkoleń pedagogicznych dla rodziców, prowadzenie zajęć z dziećmi
  • wymagania formalne: wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem projektu w Rumi pod nr telefonu 058 736 10 91 wew. 871 lub 537 807 960