Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Rekrutacja do Projektu „KU SAMODZIELNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI”

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem ogłasza, że otwiera rekrutację do ogólnopolskiego projektu finansowanego ze środków PFRON – „KU SAMODZIELNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI”.

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt jest skierowany do osób z dysfunkcją wzroku, zarówno niewidomych, jak i słabowidzących, włącznie z niepełnoletnimi, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

 Co oferują w ramach projektu?

Różnorodne i ciekawe formy nowoczesnej tyflorehabilitacji, które mają na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, rozwijanie umiejętności oraz integrację społeczną, m.in.: zajęcia i konsultacje z tyflospecjalistami oraz zajęcia z ekspertami w ramach modułów takich jak Kuchnia, Zdrowie, TYFLOSport, TYFLOInformatyka, TYFLOEdukacja, TYFLOTurystyka.

 Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą skontaktować się z Biurem Regionalnym Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem w jeden z następujących sposobów:

Rekrutacja trwa do 31 maja 2024 r.

Zachęcamy do udziału i wspólnego tworzenia środowiska bardziej dostępnego i inkluzywnego dla osób z dysfunkcją wzroku.

15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin

15 maja przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z tej okazji wszystkim rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby w rodzinie stale doświadczali Państwo miłości, zrozumienia, zaufania i bliskości. Aby wszystkie pokolenia – dziadków, rodziców i dzieci – łączyły serdeczne, trwałe więzy.

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Generalne ONZ w 1993 roku kiedy to uchwalono rezolucję nr 47/234 i zatwierdzono, że 15 maja będzie świętem rodziny.

Międzynarodowy Dzień Rodzin ma zwrócić uwagę na problemy, z jakimi boryka się rodzina, przypomnieć o tym, że to podstawowa grupa społeczna, od której wiele zależy i której należy się wiele uwagi. O rodzinie powinniśmy pamiętać my, którzy jesteśmy jej częścią, ale i władze, politycy, którzy swoimi działaniami mają na nią wpływ.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Rodzin zadomawia się od kilku lat m.in. dzięki Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, inicjatora akcji „Dwie godziny dla rodziny”. Każdego roku akcja przebiega pod innym hasłem. W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Z pasjami przez pokolenia”.

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. I DODATEK OSŁONOWY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. REALIZOWANA BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE DODATEK OSŁONOWY REALIZOWANY BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 / 286 zł
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 / 429 zł
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 / 607,75 zł
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł.

Wyższe kwoty uzależnione są od zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Abrahama 17 w następujących dniach:

Poniedziałek 10:00 – 17:00

Wtorek 8:00 – 13:00

Czwartek 8:00 – 13:00

lub internetowo za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Zmiana siedziby MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniach od 02 stycznia do 05 stycznia 2024 w związku ze zmianą siedziby Ośrodek będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Od 08 stycznia 2024 roku MOPS będzie przyjmował interesantów przy ul. Sobieskiego 42 (dawny budynek FUO).

Numery telefonów kontaktowych i adresy e-mail pozostają bez zmian.