Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

ZUS wprowadza elektroniczną legitymację dla emerytów i rencistów

ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.
W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

 

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej.
Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. 

 

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja.
Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

 

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie.
mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

UCZESTNICY PROJEKTU KIS PILNIE POSZUKIWANI

UCZESTNICY PROJEKTU PILNIE POSZUKIWANI

Przyjdź, to może być szansa dla Ciebie!

Ruszyła rekrutacja do projektu Klub Integracji Społecznej „Zagórze” –

Projekt skierowany jest do mieszkańców Zagórza, którzy są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami.

Podczas gdy Rodzice będą uczestniczyć w zajęciach projektowych dzieci będą mogły przebywać pod opieką animatora w stworzonym specjalnie na ich potrzeby „Klubie Malucha” .

Oferujemy comiesięczną wypłatę premii motywacyjnej za udział w projekcie, a ponad to:

– opracowanie i realizację ścieżki rozwoju zawodowego;

– zwiększenie motywacji do powrotu na rynek pracy;

– wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne;

– aktywizacja społeczna i zawodowa;

– wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;

– warsztaty, szkolenia, kursy zawodowe;

– warsztaty z ekonomii społecznej, szkolenia przed stażowe, staże zawodowe;

– opieka na dziećmi w wieku 3-10 lat w trakcie trwania warsztatów;

– stypendia stażowe,

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do nowo otwartej siedziby przy ul. Sabata 3 w Rumi.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów

537-807-430 lub (58) 736 10 91

Kolejna Edycja Bezpłatnego Kursu Komputerowego

Poprzednia edycja kursu cieszyła się dużym zainteresowaniem – grupa mieszkańców Zagórza ukończyła z powodzeniem kurs, zdała egzamin i tym samym podniosła swoje kwalifikacje zawodowe.

Poszukujemy zatem kolejnych mieszkańców Zagórza chcących wzmocnić swoje kompetencje cyfrowe i zdobyć kwalifikacje zawodowe.

Organizujemy kurs komputerowy dla każdego! Zapraszamy osoby, które do tej pory nie miały doświadczenia z komputerem –        nauczymy Was swobodnie korzystać z podstawowych programów i narzędzi.

– kurs komputerowy podnoszący kwalifikacje zawodowe z zakresu  Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK)

– kurs zakończony państwowym egzaminem – otrzymasz certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu

– za udział w kursie otrzymasz stypendium szkoleniowe w wysokości 834 zł

– kurs trwa tylko 14 dni (80 godzin) – w 2 tygodnie podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe

REKRUTACJA POD NR TELEFONU: 537 807 430

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2023 ROKU

Formy pomocy/Miesiąc I WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy/
II WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy, zasiłek stały/
STYCZEŃ

                                   24-27/01/2023

LUTY 07-10/02/2023 21-24/02/2023
MARZEC 07-10/03/2023 24-29/03/2023
KWIECIEŃ 07-12/04/2023 24-27/04/2023
MAJ 08-11/05/2023 24-29/05/2023
CZERWIEC 06-09/06/2023 23-28/06/2023
LIPIEC 07-12/07/2023 24-27/07/2023
SIERPIEŃ 07-10/08/2023 24-29/08/2023
WRZESIEŃ 07-12/09/2023 25-28/09/2023
PAŹDZIERNIK 06-11/10/2023 24-27/10/2023
LISTOPAD 07-10/11/2023 23-28/11/2022
GRUDZIEŃ 05-08/12/2023 14-19/12/2023

21-22/12/2023–R4

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, w tym roku, również postanowił włączyć się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, dlatego we współpracy z rumskimi szkołami:  Szkołą Podstawową Nr 9 i Podstawową Ekologiczną Szkołą Społeczną przeprowadzono akcję promującą ten dzień przy pomocy plakatów. Plakaty, które wykonali uczniowie z pomocą nauczycieli, zostały  rozwieszone w najbardziej uczęszczanych miejscach miasta (szkołach przedszkolach, przychodniach, bibliotekach …). Rozwieszono ich ponad 30. Do naszych działań włączyła się  również Szkoła Podstawowa Nr 10. Uczniowie „10” i „Ekologa” oprócz plakatów przygotowali dla osób niepełnosprawnych kolorowe kartki z życzeniami. Kartki zostały przekazane mieszkańcom  Willi „Senior”,   Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjnego „Salubre”, podopiecznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi  i wywołały  wiele radości i uśmiechów na twarzy. Dodatkowo , uczniowie klasy pierwszej w SP 10, pod opieką Pani Natalii Pol podczas zajęć dowiedziała się, Jak pomagać osobom niepełnosprawnym i przygotowała gazetkę. Plakaty umieszczone zostały również na Facebook-u, gdzie są rozpowszechniane i zyskują bardzo pozytywny oddźwięk.

Brawo dla Wszystkich, którzy włączyli się we wspólne działania!!! Ich efekty przybliżą zamieszczone zdjęcia.

Na ręce dyrektorów szkół Pani Beaty Kędzierskiej (SP10), Pani Ewie Hołowni (Ekolog) i Pana Daniela Hadama (SP9) oraz  Pani Moniki Bukowskiej (Ekolog), składamy podziękowania dla uczniów i nauczycieli, którzy tak aktywnie włączyli się w zainicjowane przez nas działania.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przygotowała: Iwona Czachorowska

Zbiórka darów dla osób bezdomnych

Zbiórka darów dla osób bezdomnych

W związku z przypadającym 17.10.2022 r. Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi mieli przyjemność być inicjatorem zbiórki dla osób bezdomnych z terenu Rumi.

Do końca października dzięki zorganizowanej zbiórce udało się zebrać: ciepłe skarpety, podkoszulki, slipki, kosmetyki min: szczoteczki i pasty do mycia zębów, maszynki i pianki do golenia, żele pod prysznic, gąbki, patyczki do uszu.

Karton z darami został udekorowany rysunkami dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Dziadka Lisieckiego za co również bardzo dziękujemy.

Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane do Łaźni „Boża Przystań” przy ul. Abrahama (obok Straży Miejskie) gdzie w każdą środę oraz sobotę w godz. 8:00 – 12:00 osoby bezdomne mogą umyć się, zmienić ubranie na czyste, skorzystać z możliwości opatrzenia drobnych ran, ale także napić się herbaty.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się z akcję i cieszymy się, że również i my mogliśmy dołożyć naszą cegiełkę „dobra”.

Przygotowała: Agata Jażdżewska

POPŻ 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 PLUS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się nowe wytyczne dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.– Podprogram 2021 PLUS

O rozpoczęciu kwalifikacji Beneficjentów do kolejnego Podprogramu będziemy informować na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje:

Podprogram 2021 Plus – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)