FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:
— dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł
— przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

Pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na bieżąco.

Po szczegółowe informacje na temat FEPŻ zapraszamy na stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przygotowała: Agata Jażdżewska