Osoby bezdomne

INFORMACJA

               Okres jesienno – zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na terenie Gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. ŚLUSARSKIEJ 2 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30 lub dzwoniąc pod numer telefonu 537 807 452.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:

1.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn oraz bezdomnych kobiet, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

2.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Nowiny 80, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy również całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu złego stanu zdrowia.

3.Stowarzyszenia Pomocy osobom Przewlekle Chorym i bezdomnym „WIGOR”, ul. Kasztanowa 35, Borkowo
Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn i oraz bezdomne kobiety zdolnych do samoobsługi i nie wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

4. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Placówka świadczy usługi w formie noclegowni wraz z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dla bezdomnych mężczyzn.

Na terenie Rumi osoby bezdomne mogą skorzystać z bezpłatnego ciepłego posiłku organizowanego przez „Wioskę Dobra” wydawanego w środę od godz. 11:00 do 12:00  oraz w niedzielę od  godz. 14:00 do 15:00 przy ul. Ślusarskiej 2. Dodatkowo od kilku lat osoby bezdomne mają do dyspozycji stojącą przy parkingu Zespołu Szkól Salezjańskich od ul. Dąbrowskiego „lodówkę społeczną”.  W każdą środę oraz sobotę w godz. 8:00 – 12:00 dzięki inicjatywie Łaźnia „Boża Przystań” przy ul. Abrahama (obok Straży Miejskiej) osoby bezdomne będą mogły umyć się, zmienić ubranie na czyste, skorzystać z możliwości opatrzenia drobnych ran, ale także napić się herbaty.

Od dnia 19.11.2023 roku przy ul. Abrahama 15A ( w budynku łaźni „Boża Przystań”) funkcjonuje ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia czynna jest w godzinach od 19:00-7:00 i może w niej przebywać max. 10 osób. Skorzystanie z tej formy pomocy nie wymaga żadnego skierowania.

Wzorem lat ubiegłych, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku uruchomił bezpłatną całodobową infolinię pod numerem 987, gdzie osoby mogą zgłaszać sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności.

Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie pozostawał obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obojętnie obok takich osób.

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Przygotowała: Justyna Malinowska