Paczki żywnościowe w ramach POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi nadal kwalifikuje osoby do wsparcia w formie odbioru paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł)

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby chcące skorzystać ze  wsparcia w powyższej formie powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2 do dnia 14.02.2020 r.