Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się nowe wytyczne dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

O rozpoczęciu kwalifikacji Beneficjentów do kolejnego Podprogramu 2023 będziemy informować na stronie internetowej.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej14, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: 12.2023 – 10.2024

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podprogram 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

przygotowała: Agata Jażdżewska