Projekt Azymut:Praca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku

 

Do projektu mogą się zgłaszać osoby bezrobotne zarejestrowane w UP w Wejherowie, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W przypadku mężczyzn oprócz wymogu wieku (30+) i statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w powiecie wejherowskim, konieczne jest spełnienie jeszcze jednego warunku z wymienionych :

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osoba długotrwale bezrobotną (minimum rok)
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).

Jeśli mężczyzna ma ukończone 50 lat wystarczy status osoby bezrobotnej.

W ramach projektu Azymut:Praca uczestnicy biorą udział w doradztwie zawodowym, bezpłatnym szkoleniu (zakres szkoleń bardzo rozległy), odbywają staż u pracodawcy od 3 do 6 miesięcy i podejmują zatrudnienie, mają zapewnione stypendium szkoleniowe (za każde 160 godzin szkolenia) i stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 (do kwoty 400 zł).