TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2024 ROKU

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2024

Styczeń                     15-19.01.2024 r.

Luty                          15-19.02.2024 r.

Marzec                     15-19.03.2024 r.

Kwiecień                  15-19.04.2024 r.

Maj                           15-20.05.2024 r.

Czerwiec                  14-19.06.2024 r.

Lipiec                       15-19.07.2024 r.

Sierpień                    14-19.08.2024 r.

Wrzesień                  16-20.09.2024 r.

Październik              15-19.10.2024 r.

Listopad                   15-19.11.2024 r.

Grudzień                  16-20.12.2024 r.