Zapytanie ofertowe – dostawa tuszy i tonerów

DA.222.1.23.2019                                                                         

  Rumia,  dnia 21.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmian.),  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę nowych, nieregenerowanych tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (zwanego dalej MOPS), w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze