Zmiana siedziby MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniach od 02 stycznia do 05 stycznia 2024 w związku ze zmianą siedziby Ośrodek będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Od 08 stycznia 2024 roku MOPS będzie przyjmował interesantów przy ul. Sobieskiego 42 (dawny budynek FUO).

Numery telefonów kontaktowych i adresy e-mail pozostają bez zmian.