Oferujemy wsparcie psychologa w ramach projektu pt. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Pani Psycholog:

Katarzyna Grzegorczyk,

Miejsce przyjmowania: Strefa Dla Was, ul. Pomorska 11.

Godziny pracy: od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00

Numer kontaktowy: 510 455 321

Doświadczenie:

Psycholog- z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z nadpobudliwością psychoruchową. Prowadziła zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowała konferencje i zajęcia rehabilitacyjne dla osób niewidomych. Współtworzyła książki do komunikacji alternatywnej i przewodnik po Dolnym Śląsku dla osób niewidomych. Ma również doświadczenie w pracy rehabilitacyjno- terapeutycznej dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności i w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.  

Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny w siedzibie MOPSu, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia bądź w Strefie Dla Was, ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia.