FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

Z projektu mogą skorzystać:
Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. Pod warunkiem, że z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli do Polski po 24.02.2023 r. i przebywają w Polsce (z projektu nie mogą skorzystać osoby które otrzymały w ramach projektu wsparcie w 2022 roku).

W ramach projektu można otrzymać:
• refundację kosztów transportu
• refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
• refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu języka polskiego • refundację kosztów ewakuacji
• bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego „RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!” tom od I do V.
• Konsultacje indywidualne w kwestiach administracyjno-pobytowych (np. świadczeń socjalnych dla uchodźców, wyrobienie Karty Polaka, karty pobytu, obywatelstwa itp.)

Szczegóły dotyczące możliwości udziału w projekcie, sposobu składania wniosków oraz indywidualne konsultacje udzielane są w języku polskim i ukraińskim:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerami infolinii: +48 518 254 853 oraz +48 519 023 817, bądź mailowo: ukrainapomoc@wid.org.pl

Fundacja Wolność i Demokracja znajduje się pod adresem: Al. Jerozolimskie, 30/14, 00-024 Warszawa
Informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.wid.org.pl

ФОНД СВОБОДА I ДЕМОКРАТІЯ FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA запрошує воєнних біженців з України до участі в проєкті „ДОПОМОГА ПОЛЯКАМ З УКРАЇНИ ” в 2023 р.


Хто може взяти участь у проєкті


Власники Карти П оляка та найближч і члени їх сім’ї (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати), а також ос оби , які мають рішення про отримання репатріаційної візи або рішення про підтвердження польського походження з метою репатріації. За умови, що вони через війну в Україні приїхали і пребувають у Польщі після 24 лютого 2022 року, але не отримував али допомоги в рамках проєкту у 2022 році


В рамах проє кту мож на отримати:
• відшкодування транспортних витрат
• відшкодування витрат на переклад документів
• відшкодування витрат на отримання державного сертифіката про знання польської мови
• відшкодування витрат на евакуацію
• безкоштовні підручники для вивчення польської мови „RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!” том I – V.
• Індивідуальні консультації з адміністративних питань (наприклад, соціальні виплати, отримання Карти Поляка, карти сталого побуту, громадянства тощо)


Деталі щодо можливості участі в проєкті, способу подачі заявок та індивідуальні консультації надаються польською та українською мовами:
з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами інфолінії: + 48 518 254 853 та +48 519 023 817,
або електронною поштою: ukrainapomoc@wid.org.pl

ФОНД СВОБОДА i ДЕМОКРАТІЯ FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA розташований за адресою:
Al. Jerozolimskie 30/14, Warszawa 00 024.

Інформація про проект доступна на сайті: www.wid.org.pl