Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim/ психологічна допомога укр

Informujemy, że w budynku Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata 3 w Rumi dostępne jest wsparcie psychologa w języku ukraińskim. W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu pod numerem 537 807 960.
Konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Консультація психолога для українців (по-українську).
Щоб домовитися про зустріч треба зателефонувати за нyмерем 537 807 960
Понеділок – п’ятниця 7:30-15:30
адреса: Sabata 3, Rumia

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZY UL. ABRAHAMA 17

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK            10:00 – 17:00

WTOREK                         8:00 -13:00

ŚRODA                             DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

CZWARTEK                    8:00 -13:00    

PIĄTEK                            8:00 – 13:00

Światowy Dzień Zespołu Downa

Wraz z początkiem kalendarzowej wiosny, na świecie obchodzony jest Dzień Zespołu Downa. Sama data 21 marca jest nieprzypadkowa, ponieważ odnosi się do obecności u osób zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów.

W tym dniu tradycyjnie przyjęte zostało noszenie kolorowych skarpetek, jako wyraz solidarności i akceptacji dla osób z zespołem Downa, w związku z tym zachęcamy wszystkich do urozmaicenia ubioru o ten dodatek i aktywnego świętowania 🙂

Pokaż zdjęcie: Skarpetki nie do pary układające się w liczbę 21.

Zmiana organizacji pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO INFORMUJE, IŻ OD DNIA 01-03-2022 r. NASTĘPUJE BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW PRZY ZACHOWANIU OBOSTRZEŃ SANITARNYCH ( DEZYNFEKCJA I MASECZKA )

OBSŁUGA DODATKU OSŁONOWEGO      POKÓJ NR 1

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH  
ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH       POKÓJ NR 3


Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

23.02. każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, którego obchody mają na celu upowszechnienie informacji, a także rozbudzenie społecznej świadomości na temat depresji, by osoby dotknięte tą chorobą ,zamiast stygmatów, mogły uzyskać zrozumienie i potrzebną specjalistyczną pomoc.

No właśnie… chorobą.

Depresja, podobnie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze funkcjonuje jako jednostka chorobowa i to nie byle jaka, ponieważ jak donosi WHO jest ona czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i główną przyczyną samobójstw. Jest ona związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu, które odpowiadają m.in. za nastrój, emocje a w konsekwencji tworzące się myśli i całe funkcjonowanie człowieka.

Wbrew powszechnym mitom, depresja nie jest chwilowym pogorszeniem nastroju, ale chorobą, która utrudnia lub uniemożliwia codzienne funkcjonowanie na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

Wśród charakterystycznych objawów depresji znajdują się:

  • obniżony/obojętny nastrój
  • smutek
  • brak energii
  • trata sprawności intelektualnej
  • pesymistyczne widzenie przyszłości
  • niska samoocena
  • brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność,
  • zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania)
  • zmniejszony/zwiększony apetyt

Jeżeli przynajmniej od dwóch tygodniu zauważasz u siebie smutek, ogólną niechęć bądź inne z wymienionych objawów, skorzystaj z pomocy.

Całodobowa Linia Wsparcia: 800 70 2222

Antydepresyjny Telefon Zaufania: 22 484 88 01

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni: 58 622 22 22

Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wehjerowie: 58 672 40 63


Ważne telefony – gdzie szukać pomocy? | Twarze depresji

Ważne telefony antydepresyjne | Forum Przeciw Depresji

„Róża od Świętego Walentego”

Święty Walenty, choć na ogół jest postrzegany wyłącznie przez pryzmat swojego patronatu nad zakochanymi, w swoje role ma również wpisaną opiekę nad osobami chorującymi psychicznie. Z połączenia tych dwóch, wydawało by się niepowiązanych funkcji, zrodził się pomysł akcji „Róża od Świętego Walentego”.

„Róża…” powstała w celu zwrócenia uwagi na sytuację osób chorujących psychicznie, nierzadko pozostających w izolacji i osamotnieniu, w związku z tym 14 lutego jest dniem, w którym osoby zmagające się z kryzysami psychicznymi dzielą się miłością, zrozumieniem i nadzieją, oraz dają wyraz swojej solidarności z osobami, które znalazły się w gorszym momencie.

Właśnie wtedy osoby zdrowiejące, uczestnicy grup samopomocowych odwiedzają osoby korzystające ze wsparcia i wręczają róże, będące symbolem nadziei na zdrowienie, wprowadzając tym samym chwile
radości do codziennego życia pacjentów.

Ze względu na ograniczone możliwości kontaktu i przeniesienia realizacji wsparcia w tryb zdalny, w Akcji można wziąć udział w następujący sposób:

Kartka od św. Walentego – KONKURS

Wykonaj kartkę/laurkę z życzeniami, sentencją wzmacniającą i motywem róży. Technika i format dowolny. 
Do 10 lutego 2022 r. dostarcz do jednego z poniższych punktów.  My dołączymy różę, informacje o akcji i dostarczymy do osób przebywających w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach dziennych itp.
Możesz też wziąć udział w konkursie! sfotografuj się z kartką z życzeniami i prześlij do 10.02.2021 na adres  info@otwartebramy.org
Umieścimy je na fanpagu wydarzenia. Na życzenia i fotografie z największą liczbą polubień czekają nagrody! 

Moja historia – Co mi pomogło w zdrowieniu 

Zachęcamy do podzielenia się swoją historią  “Co mi pomogło w zdrowieniu, moja historia”,
lub napisania opowiadania, które możemy opublikować na stronie www.otwartebramy.org
Napisz może twoja historia kogoś zainspiruje! Historie przesyłajcie na adres: info@otwartebramy.org

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Inicjatorzy akcji: Stowarzyszenie Świętego Walentego

Patronat:
– Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego
– Centrum Samopomocy w Gdyni
– Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
– Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Informacja odnośnie funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego i Zespołu Interdyscyplinarnego

Informujemy, że od 24.01.2022 r. Punkt Konsultacyjny oraz Punkt Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego będą czynne codziennie w godzinach 7:30 – 14:30.

W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na COVID – 19 działania Punktu Konsultacyjnego i Punktu Obsługi ZI, w tym konsultacje psychologiczne i prawne, zostają przeniesione w tryb zdalny do odwołania.

W razie pytań lub w sprawie umówienia konsultacji psychologicznej lub prawnej prosimy o kontakt:

Monika Turek-Łynka – koordynator Punktu Konsultacyjnego
tel: 58 736 10 93

Przemysław Jóskowski – psycholog PK
tel: 516 415 939

Oskar Mroczkowski – psycholog ZI
tel: 515 078 622

Życzymy dużo zdrowia!

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZY UL. ABRAHAMA 17

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 , informujemy, że od 21 stycznia 2022 r. do odwołania, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pracuje w trybie wewnętrznym i profilaktycznie zostaje zamknięty dla dostępu Interesantów.

Prosimy o korzystanie z następujących kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html), Emp@tia

telefonicznie pod numerem telefonu: 58 679 47 50

■ poprzez pozostawienie dokumentów w skrzynce umieszczonej wewnątrz budynku przy ul. Abrahama 17.

W przypadku konieczności stawiennictwa osobistego, pracownicy działu będą kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu.

Informacja o powołaniu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Informujemy, że z dniem 1.01.2022 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, którego działalność skupi się w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Przekształcenie zostało przeprowadzone na mocy
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Link do pełnej informacji:
KOMUNIKAT Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. (kbpn.gov.pl)