Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że  w październiku 2023 r.
w Centrum Pomocowym im. św. Siostry Faustyny CARITAS w Rumi przy ul. Ks Gierosa 8A rozpocznie swoją działalność

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA :

  – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

LICZBA MIEJSC: 20

Osoby pełnoletnie chętne do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy zapraszamy  do zgłoszenia się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2 z wnioskiem o przyjęcie do placówki.

Wymagane dokumenty:

-wniosek o przyjęcie

-zaświadczenie od lekarza specjalisty (psychiatry, neurologa)

-zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

-aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Decyzję w sprawie skierowania i korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi po przeprowadzonym w miejscu zamieszkania uczestnika rodzinnym wywiadzie środowiskowym.