Usługa kompleksowej obsługi w zakresie bhp i ppoż

DA.222.1.43.2017                                                                                                                                                                                                    Rumia,  dnia, 26.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) ,Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz ochrony przeciwpożarowej

od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Informacja o wyborze