WDRAŻANIE STANDARDU MINIMUM NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OTOCZENIA

Powiat Wejherowski przystąpił do prac związanych z wdrażaniem Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotował ankietę badającą życie i funkcjonowanie OzN i ich opiekunów w gminach Metropolii.

Ankieta skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i dotyczy zadowolenia z usług świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Zebrane wyniki posłużą do polepszania świadczonych usług. Ankieta jest anonimowa i wypełnienie jej zajmie ok. 20 minut.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie

https://powiatwejherowski.pl/aktualnosci/346-ankieta-skierowana-do-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow-na-temat-zadowolenia-z-uslug-swiadczonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego dostępne są ankiety elektroniczne (w dwóch wersjach – z tłumaczeniem na polski język migowy oraz bez tłumaczenia).

W załączeniu wersje word i pdf . Zachęcamy do udziału w ankiecie.