ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG MONITOROWANIA SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ PODEJMOWANIA INTERWENCJI W MOPS RUMIA

DA.222.1.58.2021                                                                                                 

Rumia, dnia 23.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2 razem z odrębnym budynkiem sali konferencyjnej oraz w trzech filiach: przy ul. Stoczniowców 7B (składnica akt), w budynkach przy ul. Młyńskiej 8 oraz przy ul. Sabata 3 w Rumi w roku 2022.