ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ REALIZACJI PROGRAMU FRED GOES NET, REKOMENDOWANEGO PRZEZ KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DA.222.1.16.2020

                                                                                                                                                 Rumia,  dnia 19.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę realizacji programu Fred goes Net, rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze