Zapytanie ofertowe – wykonywanie drobnych prac naprawczych

DA.222.1.71.2018                                                               

Rumia, dnia 24.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze