Zapytanie ofertowe – świadczenie usług pocztowych w 2019 roku

DA.222.1.70.2018    

                                                                                              Rumia, dnia 23.10.2018  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze