Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę poradnictwa prawnego w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w dniu 17.04.2018 r. unieważnia postępowanie DA.222.3.6.2018 przeprowadzane w drodze analizy rynku na usługę poradnictwa prawnego w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE”

Informacja o unieważnieniu postępowania